Sulje tämä sivu
Neobitti Käyttöehdot
Käyttöehdot1. Sopimusosapuolet
Sopimuksen osapuolina ovat Neobitti Oy ja webhotellipalvelua tai muita Neobitti Oy.n tuottamia verkkopalveluja sekä ohjelmistoja käyttävä yksityinen henkilö, yhdistys tai rekisteröity yritys (Asiakas).

2. Sopimuksen kohde
Asiakas sitoutuu käyttämään Neobitin palvelua allamainituin ehdoin.

3. Neobitti palvelujen vastuu
Neobitti luovuttaa asiakkaan tilaamat palvelut ja palveluiden käyttämiseen tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat sähköpostitse. Salasanatiedot luovutetaan vain asiakkaan tilauksessa mainittuun sähköpostiosoitteeseen.
Korvausvastuu mahdollisesta palvelimen laitteistovian tai muun ennalta-arvaamattoman syyn johdosta tapahtuneeseen palvelukatkokseen rajoittuu korkeintaan asiakkaan palvelun yhden kuukauden palvelumaksun suuruiseen rahamäärään.
Neobitti ei vastaa asiakkaan web-ylläpitopalvelussa olevasta tietosisällöstä tai sen toimivuudesta.
Neobitti ei vastaa internetistä tai muualta tulevasta asiakkaaseen tai asiakkaan tietojärjestelmiin ja laitteisiin kohdistuvasta häirinnästä tai luvattomasta käytöstä.
Neobitti katkaisee ilman ennakkovaroitusta asiakkaan palvelun, jos se sisältää mm. raakaa väkivaltaa, rasistista sekä poliittisesti loukkaavaa tai siihen rinnastettavaa materiaalia.
Neobitti ei hyväksy IRC sekä siihen rinnastettavien palvelujen käyttöä palvelimilla.
Neobitti ei tue kaupallisia webhakemistoja, eikä hyväksy tietojemme käyttöä muiden kuin oman yrityksemme ja yhteistyökumppaniemme mainostarkoituksessa julkaistuja linkkejä.
Palveluissa ei saa käyttää massapostitus ohjelmistoja
Neobitti ei hyväksy "spam" eli ns. sähköpostin välityksellä tapahtuvaa mainontaa. Ylläpidolle saapuvassa ilmoituksessa mahdollisesta tapauksesta katkaisemme kyseenomaisen asiakkaan palvelun välittömästi jatkotutkimusten ajaksi. Mahdollisista tapauksista tulemme aina vaatimaan vahingonkorvauksia, ilman lieventäviä asianhaaroja. Kunnioitamme viestinnän hyviä tapoja sen kaikissa muodoissaan ja edellytämme sitä myös yritykseemme kohdistuvassa viestinnässä.
Palveluja ei saa käyttää laittomien tiedostojen jakamiseen.

4. Asiakkaan vastuu
Asiakas lupautuu huolellisesti säilyttämään Neobitin luovuttamia salasanatietoja.
Molempien sopimusosapuolien välisessä tietoliikenteessä sekä tiedon varastoinnissa sovelletaan henkilötietolakia (523/99).
Asiakas käyttää internet-tietoverkkoa omalla vastuullaan.
Asiakas sitoutuu noudattamaan verkkotunnuksia myöntävien tahojen sääntöjä ja määräyksiä.
Asiakas vastaa viimekädessä itse omasta verkkotunnuksestaan ja sen käytöstä.
Asiakas vastaa verkkotunnuksensa varaamisesta ja *uusimisesta viimekädessä itse (*koskee myös palvelintilan uusintaa )
Asiakas vastaa omien palvelujensa tietosisällöstä sekä niiden varmuuskopionnista ja sitoutuu noudattamaan tietosisällön osalta Suomen lakia.

5. Palvelumaksut
Neobitillä on tarvittaessa oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot.
Webhotellipalveluiden laskutus alkaa tilauksen vastaanottohetkellä. Asiakas maksaa palvelumaksun voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Laskutusjakso on aina 12kk, ellei toisin sovita. Palvelu avataan mahdollisimman nopeasti asiakkaalle tilauksen saavuttua, kuitenkin viimeistään kahden vuorokauden kuluessa tilauksesta.
Turvapostipalveluiden laskutus alkaa tilauksen vastaanottohetkellä. Asiakas maksaa palvelumaksun voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Laskutusjakso on aina 1 kuukausi.
@ 450-laajakaistapalveluiden laskutus alkaa tilauksen vastaanottohetkellä. Asiakas maksaa palvelumaksun voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Laskutusjakso on aina 1 kuukausi.
Mikäli asiakas ei maksa palvelumaksua, on Neobitillä oikeus sulkea tai poistaa asiakkaan palvelut ilman erillistä ilmoitusta. Palvelujen hinnanmuutokset astuvat voimaan heti tai ilmoitettuna ajankohtana ja uusia hintoja käytetään asiakkaan seuraavan laskutusjakson laskutuksessa. Asiakkaalle hinnanmuutoksista ilmoitetaan Neobitin web-sivulla (osoitteessa http://www.neobitti.fi) tai kohdistetuin tiedottein. Hinnankorotuksen yhteydessä asiakkaalla on mahdollisuus irtisanoa palvelu edellä mainituin ehdoin.

6. Voimassaolo
Verkkotunnus ja webhotellipalveluissa sekä sertifikaateissa sopimus on voimassa 12 kuukautta kerrallaan. Virtuaalipalvelin - ja palvelinasiakkailla sopimusten voimassaolo sidotaan käytössäolevaan laskutuskauteen tai siitä on sovittu erillisellä sopimuksella. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan sopimuksen irtisanomisesta vähintään 14vrk ennen uuden laskutusjakson alkamista. Jos ilmoitusta ei tule, niin palveluntarjoajalla (Neobitti) on oikeus periä seuraavan tilauskauden palvelumaksu.
@450-laajakaista ja turvapostipalveluiden sopimuskausi on toistaiseksi voimassa siihen saakka kunnes asiakas irtisanoo tilauksen. Irtisanominen on tehtävä vähintään kalenterikuukautta ennen varsinaista irtisanomispäivää. Palvelut suljetaan vain kalenterikuukausien viimeisenä päivänä. Mikäli asiakas on tilannut @450-laajakaistapalvelun laitteistopaketilla, niin sopimus on voimassa määräaikaisesti 12 kuukautta. Mikäli asiakas haluaa irtisanoa tilauksensa ennen määräaikaa, paveluntarjoajalla on oikeus veloittaa tilauskauden jäljelläolevat kuukaudet. Kun asiakas on maksanut erotuksen, sopimus voidaan irtisanoa. 12 kuukauden jälkeen sopimus muuttuu toistaiseksi voimassaolevaksi em. ehdoin.
Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus, mikäli he eivät noudata sopimusta tai sen ehtoja. Ylläpisosopimukset raukeaa myös silloin jos siihen rinnastetut palvelut siirretään kolmannelle osapuolelle mm. mahdollisen verkkotunnussiirron yhteydessä.

7. Sopimuksen siirto
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tätä palvelusopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Neobitti Oy.n lupaa.

8. Erimielisyydet
Kaikki sopimukseen liittyvät erimielisyydet käsitellään Joensuun käräjäoikeudessa.

1.12.2003